Wat zijn liquide middelen?

Wat zijn liquide middelen? MKB Factoring

Het hebben van voldoende liquide middelen is een dagelijkse zorg voor veel ondernemers. In deze blog gaan we dieper in op dit onderwerp. Wat houdt dit begrip precies in, hoeveel waarde moet je eraan hechten en hoe kun je zorgen voor meer liquide middelen?

Liquide middelen op de balans

Met liquide middelen wordt simpelweg het geld bedoeld dat een onderneming tot haar beschikking heeft. Dit kan contant geld in de kas zijn, of geld dat op de zakelijke rekening staat.

Op de balans staan liquide middelen aan de linkerkant, onder de activa. De activa is feitelijk alles dat een onderneming in haar bezit heeft.

Activa is onder te verdelen in:

  • vaste activa: duurzame bezittingen die niet snel ingewisseld zullen of kunnen worden voor geld. Denk aan gebouwen en machines.
  • vlottende activa: bezittingen van korte duur die snel verbruikt worden in het bedrijfsproces.

Liquide middelen vallen onder deze vlottende activa. De vlottende activa bestaan uit drie elementen:

  • voorraden
  • debiteuren
  • liquide middelen

Elke onderneming dient voldoende geld in kas te hebben om aan betalingsverplichtingen op de korte termijn te kunnen voldoen. Voldoende liquide middelen is dus een groot aandachtspunt. Je wilt bijvoorbeeld jouw personeel en leveranciers de komende tijd kunnen betalen. Beschik je over te weinig liquide middelen, dan loop je het risico failliet te gaan

Via MKB Factoring worden jouw uitgaande facturen binnen 24u betaald

Welke factoren zijn van invloed op de liquide middelen?

Het belangrijkste voor de continuïteit van jouw onderneming is de garantie dat je voldoende liquide middelen hebt ten opzichte van de vlottende passiva. Realiseer je wel dat de hoogte van de liquide middelen slechts een momentopname is. Deze kan van dag tot dag flink verschillen. De hoogte is afhankelijk van verschillende factoren, welke in verschillende mate beïnvloedbaar zijn:

  • Ten eerste is de linkerkant van de balans van invloed, oftewel de passiva. Zorg er dus voor dat je inzicht hebt in de kortlopende schulden. Zo weet je met welke kostenposten je rekening dient te houden. Maak prognoses van de uitgaven op de korte termijn zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
  • Een gedegen voorraadbeheer is van belang. Zorg ervoor dat voorraden vrij snel om te zetten zijn in geld. Waak ervoor dat je niet te veel inkoopt zodat je met overschotten blijft zitten.
  • Een goed debiteurenbeheer is cruciaal. Veel faillissementen zijn te wijten aan een debiteurenadministratie die niet op orde is. Elke onderneming krijgt te maken met dubieuze debiteuren en facturen die niet of te laat worden betaald. Dientengevolge heeft dit een negatieve impact op de liquide middelen; geld komt niet of te laat binnen.

Wat zijn manieren om aan meer liquide middelen te komen?

Je hebt inzicht in jouw passiva en jouw voorraadbeheer is op orde. Toch blijven de liquide middelen achter. Wil je deze zo snel mogelijk verhogen, kijk dan kritisch naar jouw debiteurenbeheer. Vaak kun je hier nog de nodige verbeteringen in aanbrengen. Een efficiënte debiteurenadministratie is heel belangrijk, maar dit vereist de nodige tijd en expertise. Niet alle ondernemingen hebben echter deze ruimte. In dat geval is het verstandig om onderdelen van het debiteurenbeheer uit te besteden aan een specialistische partij.

Laat je facturen direct betaling middels factoring

De snelste manier om de liquide middelen op peil te krijgen, is middels factoring. Dit houdt in dat je jouw facturen laat betalen door een externe partij, in ruil voor een vergoeding. Op die manier beschik je binnen een dag over het factuurbedrag. Ook kun je ervoor kiezen om gedekt te worden voor het debiteurenrisico, of zelfs de gehele debiteurenadministratie uit handen geven.

MKB Factoring is specialist op dit gebied. We kunnen ervoor zorgen dat je direct over meer liquide middelen beschikt. We vertellen je er graag meer over in een vrijblijvend gesprek. Neem dus gerust contact met ons op om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

Worden jouw uitgaande facturen (te) laat betaald? Wij helpen ondernemers met groeien door uitgaande facturen binnen 24 uur uit te betalen. Factoring voor MKB en ZZP.

Overig nieuws van MKB Factoring:

Klik op de afbeelding
Gemiddelde betalingstermijn debiteuren MKB Factoring
Hoe werkt factoring? MKB Factoring
Wat is het verschil tussen het bruto en netto werkkapitaal? MKB Factoring
Wat is een goede solvabiliteit? MKB Factoring
Oninbare vorderingen afboeken of niet? MKB Factoring