Wat is het verschil tussen het bruto en netto werkkapitaal?

Wat is het verschil tussen het bruto en netto werkkapitaal? MKB Factoring

Werkkapitaal is het geld dat jouw onderneming beschikbaar heeft om jouw uitgaven op de korte termijn te financieren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het netto werkkapitaal en het bruto werkkapitaal. In deze blog leggen we uit wat het begrip ‘werkkapitaal’ precies inhoudt. Vervolgens vertellen we wat het verschil is tussen het netto en het bruto werkkapitaal. Ook vertellen we je hoe je jouw werkkapitaal kunt berekenen én verbeteren.

Via MKB Factoring worden jouw uitgaande facturen binnen 24u betaald

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is zoals hierboven gezegd het geld dat jouw onderneming op voorraad heeft om betalingen mee te kunnen doen. Met het werkkapitaal worden bijvoorbeeld leveranciers en personeel betaald. Je wilt als ondernemer er dus voor zorgen dat je altijd over voldoende werkkapitaal beschikt.

We maken onderscheid tussen het bruto werkkapitaal en het netto werkkapitaal. Als we het over ‘werkkapitaal’ hebben, gaat het eigenlijk altijd over het netto werkkapitaal. Lees hieronder wat het verschil is tussen het bruto en het netto werkkapitaal, en hoe je deze twee berekent.

Bruto werkkapitaal

Het bruto werkkapitaal is jouw vlottende activa. Onder de vlottende activa vallen jouw:

  • liquide middelen
  • voorraad
  • debiteuren

Met de liquide middelen wordt het geld bedoeld dat in het bezit is van de onderneming – in contanten of op de zakelijke rekening.

De voorraad zijn de goederen in jouw opslag die je op korte termijn verwacht te verkopen. Daarvan weet je als ondernemer dus vrijwel zeker dat ze op de korte termijn omgezet worden in liquide middelen.

Met debiteuren bedoelen we de openstaande facturen: de personen of bedrijven waar jouw onderneming nog geld van tegoed heeft.  

Netto werkkapitaal

Het netto werkkapitaal is het bruto werkkapitaal minus het kort vreemd vermogen, ook wel de vlottende passiva genoemd. Hiermee worden de kortlopende schulden aangeduid: de betalingsverplichtingen van de onderneming op de korte termijn. Hier vallen bijvoorbeeld jouw leningen en crediteuren onder, zoals leveranciers.

Bruto en netto werkkapitaal in formules

Uit voorgaande tekst kun je de volgende formules voor het bruto en netto werkkapitaal afleiden:

Bruto werkkapitaal = vlottende activa*

Netto werkkapitaal = vlottende activa – kort vreemd vermogen

*vlottende activa = liquide middelen + voorraad + debiteuren

Het werkkapitaal van jouw onderneming verbeteren?

Merk je dat je geregeld niet beschikt over voldoende werkkapitaal? Of is jouw werkkapitaal momenteel prima, maar heb je meer nodig om te groeien? Dan zul je je vast zorgen maken over de toekomst van jouw onderneming. MKB Factoring kan je uit de brand helpen. Wij kunnen je werkkapitaal namelijk direct vergroten middels factoring.

Factoring in het kort:

  • Facturen worden direct betaald.
  • Door jouw debiteurenbeheer gedeeltelijk of geheel aan ons over te dragen, is dit voor jouw onderneming een zorg minder.
  • Eventueel nemen we het debiteurenrisico van je over middels een kredietverzekeraar.
  • Desgewenst kunnen we jouw gehele debiteurenadministratie overnemen.

Wat jouw onderneming nodig heeft om het werkkapitaal op peil te brengen, zal afhankelijk zijn van veel factoren. We gaan graag met je in gesprek om je meer te vertellen over de mogelijkheden die we kunnen bieden. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies!

Worden jouw uitgaande facturen (te) laat betaald? Wij helpen ondernemers met groeien door uitgaande facturen binnen 24 uur uit te betalen. Factoring voor MKB en ZZP.

Overig nieuws van MKB Factoring:

Klik op de afbeelding
Gemiddelde betalingstermijn debiteuren MKB Factoring
Hoe werkt factoring? MKB Factoring
Wat is het verschil tussen het bruto en netto werkkapitaal? MKB Factoring
Wat is een goede solvabiliteit? MKB Factoring
Oninbare vorderingen afboeken of niet? MKB Factoring