Oninbare vorderingen: afboeken of niet?

Oninbare vorderingen afboeken of niet? MKB Factoring

Schadebeperking bij oninbare vorderingen: afboeken of niet?  

Het zal iedere ondernemer overkomen: een debiteur die aangeeft niet aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen. Als jouw klant niet betaalt omdat diens onderneming failliet is, heeft het weinig zin om nog aanmaningen te sturen. Daardoor blijf jij echter wel achter met een onbetaalde factuur. Toch kun je in dat geval een deel van je factuurbedrag op je rekening terugzien.

Is de betreffende debiteur niet failliet, maar blijft de betaling alsnog uit? Ook dan zijn er zeker mogelijkheden om alsnog het factuurbedrag te innen. In deze blog leggen we je uit wat jij als ondernemer kunt doen om de schade van een oninbare vordering te beperken.

Via MKB Factoring worden jouw uitgaande facturen binnen 24u betaald

Vraag de BTW terug van de oninbare vordering

Wist jij dit al? Wanneer je als ondernemer te maken krijgt met een oninbare vordering, dan kun je het BTW-bedrag van de vordering terugvragen van de Belastingdienst. Ook al is daarmee niet die hele factuur betaald, toch is iets beter dan niets. Het regelen van de BTW-teruggaaf is vrij eenvoudig. Hieronder leggen we uit hoe deze procedure in z’n werk gaat.

Let er wel op dat je dit binnen een maand nadat duidelijk is dat de debiteur niet kan betalen in gang zet. Anders loop je een grote kans dat de Belastingdienst je verzoek afwijst.

Het verzoek tot BTW-teruggaaf indienen bij de Belastingdienst 

Breng de Belastingdienst schriftelijk op de hoogte van de oninbare vordering. Stuur een kopie mee van de factuur. Vermeld eveneens de volgende gegevens:

  • Contactgegevens van de debiteur
  • Factuurnummer en -datum
  • Bedrag van de factuur
  • Het BTW-bedrag dat je terug vraagt

Stuur bewijsstukken mee

Naast de algemene factuur- en debiteurgegevens zal de Belastingdienst om bewijsstukken vragen. Daarmee toon je aan dat de vordering daadwerkelijk oninbaar is en dat de kans dat de klant betaalt nul is. De Belastingdienst accepteert de volgende bewijsstukken:

  1. Is de klant failliet, dan kun je de verklaring van de curator die dit aangeeft indienen. Het kan echter enige tijd duren voordat deze verklaring rond is.
  2. In het geval je eerder het BTW-bedrag terug wilt zien, zijn er snellere opties die als bewijsstuk kunnen dienen. Een verklaring van de debiteur of de incassopartij is bijvoorbeeld meestal voldoende.

Factoring in plaats van het afboeken van de oninbare vordering

In het geval de betreffende debiteur niet failliet is, is er nog een kans dat je het factuurbedrag terugziet. Hier kan echter behoorlijk wat tijd en moeite in gaan zitten, wanneer het een dubieuze debiteur betreft. Niet elke onderneming heeft hier de mankracht of mogelijkheden voor. In dit geval is de kans dat je het factuurbedrag terugziet het grootst wanneer je een externe partij inschakelt. Denk bijvoorbeeld aan een incassobureau. Ook een factoringbedrijf kan helpen wanneer een debiteur (nog) niet de openstaande rekeningen betaalt. Per factoringbedrijf kan deze werkwijze verschillen. Neem contact op met MKB Factoring om jouw specifieke situatie te bespreken.

Factuur laten overnemen middels factoring

MKB Factoring kan bijvoorbeeld debiteuren overnemen, zodat je de garantie hebt dat je factuur betaald wordt. Wij nemen de facturen van deze partij over tegen een bepaalde vergoeding en zetten er eventueel een kredietverzekering op. Deze vergoeding houden we in op de uitbetaling van de betreffende factuur.

Wil je meer weten over deze mogelijkheden? We kunnen je hier vrijblijvend meer over vertellen in een persoonlijk gesprek. Ook vind je meer informatie op de rest van onze website.

Worden jouw uitgaande facturen (te) laat betaald? Wij helpen ondernemers met groeien door uitgaande facturen binnen 24 uur uit te betalen. Factoring voor MKB en ZZP.

Overig nieuws van MKB Factoring:

Klik op de afbeelding
Gemiddelde betalingstermijn debiteuren MKB Factoring
Hoe werkt factoring? MKB Factoring
Wat is het verschil tussen het bruto en netto werkkapitaal? MKB Factoring
Wat is een goede solvabiliteit? MKB Factoring
Oninbare vorderingen afboeken of niet? MKB Factoring