Hoeveel werkkapitaal heeft mijn onderneming nodig?

Hoeveel werkkapitaal heeft mijn onderneming nodig? MKB Factoring.png

Voor jou als ondernemer is het hebben van voldoende werkkapitaal ongetwijfeld een dagelijkse zorg. Maar wat is ‘voldoende’? Hoeveel werkkapitaal heb je nodig als onderneming om te kunnen overleven, of zelfs groeien? In deze blog gaan we daar dieper op in.

Wat is werkkapitaal eigenlijk?

Wat houdt werkkapitaal eigenlijk in en waarom is het zo belangrijk voor een succesvolle onderneming? Het werkkapitaal van jouw onderneming is kort gezegd het geld dat beschikbaar is om aan de betalingsverplichtingen op de korte termijn te voldoen. Zonder voldoende werkkapitaal ben je niet in staat om bijvoorbeeld leveranciers of personeel te betalen. Komt dit geregeld voor, dan brengt dit de financiële zekerheid en toekomst van jouw onderneming flink in gevaar.

Via MKB Factoring worden jouw uitgaande facturen binnen 24u betaald

Netto werkkapitaal versus bruto werkkapitaal 

We maken onderscheid tussen bruto werkkapitaal en netto werkkapitaal. Het bruto werkkapitaal is simpelweg de vlottende activa. Oftewel: de som van de debiteuren, voorraad en liquide middelen. De hoogte hiervan is dus erg afhankelijk van jouw omzet en bezittingen. 
 
Het netto werkkapitaal verkrijg je door jouw bruto werkkapitaal te verminderen met het kort vreemd vermogen (ook wel vlottende passiva genoemd). Dit zijn de uitgaven die jouw onderneming op de korte termijn dient te doen. 
 
Samengevat zijn de formules voor bruto en netto werkkapitaal:
Bruto werkkapitaal = vlottende activa
Netto werkkapitaal = vlottende activa – kort vreemd vermogen 
 
Als we het hebben over ‘werkkapitaal’, dan doelen we doorgaans op het netto werkkapitaal. 
 

Hoeveel werkkapitaal heb ik nodig?

Hoeveel werkkapitaal een onderneming nodig heeft, is vrij simpel te berekenen. De formule voor het netto werkkapitaal geeft feitelijk al aan wanneer een onderneming quitte speelt. 
Het werkkapitaal is positief wanneer de vlottende activa hoger zijn dan de vlottende passiva. In dit geval komt er meer geld binnen dan er wordt uitgegeven. 
Het werkkapitaal is negatief wanneer de vlottende passiva hoger zijn dan de vlottende activa. Oftewel: wanneer de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten.
 
Jouw onderneming dient ervoor te zorgen dat het werkkapitaal nagenoeg altijd positief is. 
 

Hoe kan ik het werkkapitaal beïnvloeden? 

Je kunt op twee manieren voor meer werkkapitaal zorgen:
● Minder vlottende passiva
● Meer vlottende passiva 
 
Je vlottende passiva zijn lastig te beïnvloeden. Hier vallen bijvoorbeeld jouw leveranciers, personeel en crediteuren onder. Je kunt op deze uitgavenpost weliswaar op de zeer korte termijn besparen door betalingen uit te stellen, maar dit is natuurlijk geen duurzame oplossing. 
 
Op jouw vlottende activa heb je wél meer invloed. Hier valt bijvoorbeeld jouw voorraad onder. Zorg ervoor dat deze niet te groot is. Je zult echter de grootste slag kunnen maken op het gebied van jouw debiteuren. Het zal je maar al te bekend voorkomen dat debiteuren vaak (te) lang wachten met betalen. Er is een uitstekende manier om de betalingstermijn drastisch omlaag te brengen, om zo direct voor meer werkkapitaal te zorgen. Hieronder leggen we uit hoe dat werkt.
 

Meer werkkapitaal nodig? Kijk eens naar factoring

Middels factoring krijg je jouw facturen meteen betaald door een factormaatschappij zoals wij. De werkwijze is simpel: je stuurt jouw facturen naar ons door en vervolgens krijg je deze binnen een dag betaald. 
 
Je begrijpt dat dit direct van positieve invloed is op jouw werkkapitaal. Welke ondernemer wil nu niet meteen over het geld beschikken dat nog openstaat bij diens debiteuren? Je kunt ervoor kiezen om een deel van het debiteurenbeheer aan ons over te dragen – zoals alleen de langzame betalers of dubieuze debiteuren. Ook is het mogelijk om alle debiteuren of zelfs de gehele administratie over te dragen. 
 
Wat bij jouw onderneming past en welke maatregelen nodig zijn om jouw werkkapitaal te vergroten, is afhankelijk van veel factoren. Wil je bijvoorbeeld groeien, dan is een andere aanpak vereist. We kunnen je alles over de mogelijkheden vertellen in een vrijblijvend adviesgesprek. Neem dus gerust contact met ons op om te kijken wat onze adviseurs voor je kunnen betekenen.

Worden jouw uitgaande facturen (te) laat betaald? Wij helpen ondernemers met groeien door uitgaande facturen binnen 24 uur uit te betalen. Factoring voor MKB en ZZP.

Overig nieuws van MKB Factoring:

Klik op de afbeelding
Gemiddelde betalingstermijn debiteuren MKB Factoring
Hoe werkt factoring? MKB Factoring
Wat is het verschil tussen het bruto en netto werkkapitaal? MKB Factoring
Wat is een goede solvabiliteit? MKB Factoring
Oninbare vorderingen afboeken of niet? MKB Factoring